Пошук

Тема 4. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна кімната, медіатека

Мета: визначити ефективні шляхи формування інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, представити позитивний досвід впровадження універсального дизайну навчання та його розумного пристосування, роботи ресурсної кімнати та медіатеки.

Протягом тренінгу важливо, щоб усі учасники зрозуміли сутність універсального дизайну навчання, його основні принципи, стратегії та розумне пристосування, організацію роботи медіатек та ресурсних кімнат, розширення розуміння учасників філософської основи для розроблення широкого спектру навчальних продуктів та довкілля з урахуванням потреб усіх учнів. 

Навчальні результати:

 • Учасники розумітимуть значення концепції інклюзивної освіти, складових інклюзивного навчання, таких як інклюзивна культура, інклюзивна політика та інклюзивна практика.
 • Учасники ознайомляться з поняттям та основними стратегіями розбудови інклюзивного освітнього середовища за принципами універсального дизайну навчання та його розумного пристосування, важливості безбар’єрного навчання в контексті українського законодавства.
 • Учасники ознайомляться із сучасними візуальними засобами навчання та матимуть змогу практично застосувати набуті знання в процесі інтерактивних форм взаємодії.
 • Учасники знатимуть переваги організації роботи ресурсної кімнати та медіатеки в закладах загальної середньої освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, функції та практичне використання мультимедійного простору та ресурсного забезпечення процесу навчання та успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Ключові ідеї:  сутність та принципи універсального дизайну навчання, поняття скафолдингу, візуальні техніки навчання, медіатека, ресурсна кімната


Вступ

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей світу, ґрунтується на тому, що всі діти — цінні й активні члени суспільства. Тому організація освітнього простору повинна будуватися на таких складових інклюзивного навчання, як інклюзивна культура, інклюзивна політика та інклюзивна практика.

Інклюзивна культура несе філософію інклюзивної освіти будується на інклюзивних цінностях та є загальною для всіх співробітників школи. Спосіб впровадження інклюзивної освіти стає відчутним для всіх учасників співтовариства.

Інклюзивна політика повинна відображати інклюзію у всіх шкільних документах, стратегіях та інституційному розвитку. Документи, розроблені школою, мають передбачати чіткі стратегії розвитку дитини та інклюзивного простору, в якому вона знаходиться.

Інклюзивне навчання ставить серйозні завдання перед освітньою системою і функціонуванням закладу освіти, мобілізує до злагодженості роботи колективу, удосконалення програм і методів навчання, стимулюючи розвиток компетенції вчителів та інших фахівців.

Криголам «Ретроавтомобіль» Орієнтовний час: 5 хв.

Мета вправи: знайомство учасників, створення сприятливого психологічного мікроклімату під час заняття, позитивного емоційного стану учасників, визначення важливості зв’язку окремих частин та спільного механізму, як приклад синергії у відносинах.

Хід вправи: учасникам пропонується згадати ретроавтомобіль та уявити себе частиною механізму цього автомобіля, пояснити свій вибір, обговорити відповіді.

Треба наголосити учасникам на тому, що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента, взаємодія єднає для досягнення спільної мети. Якщо ми керуємося принципом синергії у стосунках, наші можливості зростають, ми досягаємо кращих результатів у навчанні, спорті, будь-якій праці. Поліпшується якість стосунків: ми отримуємо більше задоволення від спілкування, ефективніше розв’язуємо завдання, які постають перед нами.
 

Діяльність 1. Розуміння особливостей безбар’єрного простору людини
Орієнтовний час: 10 хв.

1. Попросіть учасників відповісти на наступні запитання методом мозкового штурму та відкритого мікрофону

Які фізичні пристосування допомагають нам пересуватися з важким багажем по вулиці і в будівлі?
Які фізичні пристосування допомагають нам орієнтуватися у незнайомому середовищі?
Як фізичні пристосування допомагають людям з особливими потребами?
Чи потрібно змінювати умови та пристосування в містах та селищах?

Де це потрібно більше?

Чи приходилось вам стикатися з труднощами, які виникали у людей з особливими потребами? (бачити чи допомагати)

2. Обговорення з учасниками:

 • Чи знаєте ви/чи чули ви про особливі потреби людей у вашій громаді, селищі, місті?
 • Яку, на вашу думку, роль грає родина в усуненні бар’єрів навчання, спілкування та повноцінного життя у цих людей? Педагоги? Інші фахівці чи громадські діячі?
 • Чи були у вас випадки, коли вам вдавалося покращити навчальні результати дитини з особливими освітніми потребами, змінивши умови, простір, усунувши якісь бар’єри?

3. Наголосити на головних ідеях:

Універсальний дизайн — це стратегія, спрямована на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікацій, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування.

Універсальний дизайн є економічно ефективним підходом, бо задовольняє потреби всіх користувачів уже на початковому етапі розроблення та проектування, таким чином уникаючи майбутні нераціональні витрати.

Універсальний дизайн потрібний усім, та особливо:

 • батькам з малими дітьми;
 • дітям у школах;
 • пацієнтам у лікарнях;
 • дітям до 7-ми років;
 • людям похилого віку;
 • людям з інвалідністю;
 • вагітним жінкам;
 • людям з великою масою тіла;
 • людям низького чи високого зросту;
 • будь-якій людині, якщо в певний період часу вона менш уважна або менш мобільна;
 • педагогам, які мають інвалідність та хочуть займатися улюбленою справою;
 • батькам, які мають інвалідність;
 • представникам громадських організацій, які опікуються особами з особливими потребами;
 • представникам публічної влади (зазвичай у закладах освіти розташовуються виборчі дільниці; для проведення семінарів, тренінгів тощо з різних питань).

Тобто, універсальний дизайн важливий не тільки для осіб з інвалідністю, але й для більшості осіб нашого суспільства. При цьому не варто забувати, що на певних етапах життя кожен із нас може належати до цієї категорії людей.
 

Діяльність 2. Принципи та структура універсального дизайну навчання — інклюзивного дизайну
Орієнтовний час: 10 хв.

Проведіть інтерактивну міні-лекцію, користуючись наступною інформацією. Використовуйте запитання, щоб залучити учасників до обговорення важливих моментів:

У 1970 році американський архітектор Майкл Біднер висунув ідею, що функціональний потенціал кожної людини посилюється, коли знімаються довколишні бар’єри — фізичні та ментальні. Американський архітектор Рон   Мейс почав використовувати термін «універсальний дизайн» з 1997 року.

 • Універсальний дизайн в освіти — це дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання усіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII).
 • Універсальний дизайн освіти – це підхід, що забезпечує філософську основу для розроблення широкого спектру навчальних продуктів та довкілля з урахуванням потреб усіх учнів із самого початку. Це стосується не тільки аспектів освітнього процесу: навчальної програми, навчального плану, оцінювання знань, методів викладання, шкільного дизайну, бібліотеки, спортивних майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів, інструкцій, але й шляхів реформування публічного управління освітою осіб з особливими потребами.
 • Принципи універсального дизайну:
  • принцип рівності та доступності середовища для кожного
  • гнучкість у використанні середовища
  • простота та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, рівня освіти користувачів, мовленнєвого рівня та віку
  • сприйняття інформації, незважаючи на сенсорні можливості користувачів
  • терпимість до помилок користувачів – дизайн зменшує можливі наслідки несподіваних і ненавмисних дій
  • не призводить до втоми – дизайн розраховано на незначні фізичні ресурси користувачів.
  • наявність необхідного простору при різних підходах донавчання,  незважаючи на фізичні особливості  та мобільність користувача.
 • Структура універсального дизайну (UDL-UniversalDesignforLearning) заснована на таких принципах:
  • використання різноманітних методів для представлення інформації, легкого сприйняття та розуміння інформації,
  • надання учням альтернативних способів діяти і демонструвати те, що вони знають,
  • використання інтересів учнів, пропонуючи вибір навчального змісту та способів  мотивування учнів, пропонуючи різні рівні складності.
 • Універсальний дизайн освіти не суперечить іншим методам і практикам. Він фактично включає і підтримує багато сучасних, заснованих на дослідженнях підходах до навчання, таких як:
  • спільне навчання (групова робота),
  • диференційоване навчання,
  • оцінка, заснована на успішності,
  • навчання в процесі реалізації проекту,
  • мультисенсорне навчання,
  • теорія множинного інтелекту,
  • принципи навчання, орієнтовані на учня та ін.

 

Діяльність 3. Подолання перешкод
Орієнтовний час: 10 хв.

Мета завдання: зняття емоційного напруження, знаходження учасниками вправи способів подолання бар’єрів у спілкуванні.

Хід вправи: група з 5-6-ти учасників має стати один за одним відповідно до їх дати народження, при цьому учасники не мають права розмовляти. Обговорити, як учасникам вдалося подолати бар’єри у спілкуванні.

Чи можете ви навести приклади фізичних бар’єрів, інформаційних, інституційних, ментальних?

Приклади фізичних бар’єрів: відсутність пандусів, необладнані туалети; інформаційних: відсутність субтитрів чи перекладача на жестову мову, дрібний шрифт; інституційних: невиконання, або часткове невиконання  законів, положень тощо; ментальних: наші упередження і ставлення.

Бар’єром в освіті може бути сама навчальна програма і методи викладання! Універсальний дизайн освіти, чи інклюзивний дизайн — особливий підхід до навчання, який виправляє основний бар’єр у навчанні — негнучкі навчальні програми.
 

Діяльність 4. Скаффолдинг та стратегії універсального дизайну у навчанні
Орієнтовний час: 15 хв.

Проведіть міні-лекцію, користуючись наступною інформацією.

Варто зазначити що, універсальний дизайн — це створення особливого освітнього середовища, де кожна людина навчається «по-своєму» і цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень. Виходячи з цього, доречним буде  визначення Л.С. Виготського «зони найближчого розвитку», коли «навчання веде за собою розвиток». Відповідно до цієї моделі те, що сьогодні дитина робить у співпраці з педагогом, завтра вона зможе робити самостійно. Тому навчання виявляється найбільш плідним тільки тоді, коли воно відбувається в межах періоду, що визначається «зоною найближчого розвитку». Цей період називають сензитивним.

Як не нашкодити дитині зайвою увагою і визначити «зони допомоги»?

Ґрунтуючись на теорії «зони найближчого розвитку» Л.С. Виготського, Джером Брунер запропонував термін «підтримка» (scaffolding). Термін «підтримка» використовується для опису інструментів, які вчитель надає учням для того, щоб допомогти їм бути успішними при виконанні складних завдань. Ця метафора особливо вдала для освітнього процесу, оскільки підтримка (scaffolding – будівельні ліси), як і в будівництві, можеде монтуватися в міру того, як учень може справлятися із завданнями самостійно.

Важливо наголосити на тому, що підтримка має надаватися саме у процесі навчання і вона може бути як тимчасовою, так і постійною.

Стратегії універсального дизайну

 • Розширення можливостей навчання з використанням тематичних досліджень, музики, рольових ігор,спільного навчання, практичних занять, екскурсій, запрошених доповідачів, веб-комунікацій та ін.
 • Вибір форм навчання, надаючи можливості для індивідуальної, парної і групової роботи, а також дистанційного. Використання різних матеріалів щоб уявити, проілюструвати і закріпити новий навчальний зміст — онлайн ресурси, відео подкасти, PowerPoint презентації, електронні книги.
 • Організаційні підказки, довідкова інформація для вивчення нових концепцій з використанням картин, артефактів, відеороликів та інших матеріалів.
 • Надання тимчасової підтримки для зменшення складності завдання.
 • Надання навчального плану, начерків, резюме, навчальних посібників і копій слайдів PowerPoint.
 • Різні інструкції — усно, у письмовій формі, щоб залучати учнів візуально.
 • Використання слайдів, графіків і діаграм.
 • Використання гнучких методів для оцінки, різні способи демонстрації знань учнями — візуальні, усні, письмове подання.

Приклади аспектів універсального дизайну

 • Чіткі лінії видимості
 • Регулятори гучності
 • Вибір мови
 • Рамповий доступ в басейнах
 • Субтитри в телевізійних мережах
 • Знаки з візуальним контрастом
 • Веб-сторінки, які надають альтернативнийтекст для опису зображень
 • Інструкція, яка представляє матеріал як усно, такі візуально
 • Наліпки на кнопках управління обладнанням,які мають великий шрифт
 • Музей, який дозволяє відвідувачам вибирати, слухатиабо читати описи та ін.
 • Візуальні способи надання інформації
 • Контрастні елементи
 • Використання значків з текстовими міткам

 

Діяльність 5. Фішбоун
Орієнтовний час: 30 хв.

Мета завдання: за допомогою методики «Фішбоун» у малих групах визначити особливі потреби дітей з різними особливими потребами та шляхи організації освітнього середовища, використовуючи стратегії універсального дизайну.

 • Учасники отримують роздавальний матеріал.
 • Учасники в парах або у малих групах визначають особливі потреби дітей та шляхи організації освітнього середовища, використовуючи стратегії універсального дизайну.
 • Презентація групових робіт «Галерея думок», обговорення.

Методика «Фішбоун»

Ця діяльність важлива з огляду надання можливості учасникам продемонструвати власне розуміння використання стратегій універсального дизайну у навчанні та почути думки інших учасників.
 

Діяльність 6. Інформаційна доповідь «Простір медіатеки, ресурсної кімнати та візуальні методи навчання»
Орієнтовний час: 10 хв.
 • Ресурсна кімната є прикладом удосконалення інклюзивного середовища та гармонізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, приміщення ресурсної кімнати містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони та зону відпочинку. У кімнаті також є кухня для розвитку дитиною щоденних навичок, а також корекційні та наочні засоби для проведення розвивальних занять. Меблі в ній модульні, що дозволяє по-різному формувати робочі зони – індивідуальні та групові. Окрім того, приміщення оснащене телевізором, ламінатором, комп’ютерним обладнанням та принтером для роботи з додатковим навчальним матеріалом.
 • У ресурсних кімнатах діти можуть займатися з корекційним педагогом та дефектологом, практичним психологом, вчителем ЛФК (лікувальної фізичної культури) та іншими фахівцями, працювати за власним адаптаційним графіком. Там діти можуть розвивати життєві навички, вчитися, відпочивати, гратися.
 • Медіатека — це кімната, оснащена новітніми технологіями, які створюють відповідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Візуально кімната поділена на зони: перша зона — з медіатехнічним обладнанням — використовується для розвивальних і корекційних занять з корекційними педагогами і практичним психологом. Друга — для розвитку моторики, пізнавальних процесів за допомогою інтерактивних ігор та роздавального матеріалу, наприклад — кінетичним піском, конструктором, магнітної абеткою. Є і третя зона — для релаксації, де можна провести психоемоційне розвантаження, що дуже важливо для учнів, які швидко втомлюються, для них важливий відпочинок і часта зміна діяльності. У зоні релаксації проводиться пальчикова гімнастика, дихальні вправи в супроводі асистента вчителя, практичного психолога, вчителя-дефектолога.
 • Зручні яскраві дивани, крісла, килим, стіл для піскової терапії, проектор, фліп-чарти (спеціальні дошки для маркерів, крейди, магнітів), багато поличок з книгами, іграшками – все для того, аби дитина відпочила, розслабилася.
 • книгами, іграшками – все для того, аби дитина відпочила, розслабилася.
  Посилання: «Новий освітній простір#Символизмін» рекомендації на 23.10.2017р.  www.dfrr.minregion.gov.ua

Важливість використання сучасних візуальних методів навчання

Стрімке проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в життя людини та перенавантаження інформаційними потоками вимагають від сучасної освіти прийняття нових технологій, зміни способів навчання, способів подання навчальної інформації і запровадження нових технологій навчання, які були б ефективними в умовах сьогодення. Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає спеціальної підготовки та певної адаптації навчального матеріалу перед його поданням учням, для того щоб у візуально доступному для сприйняття вигляді надати учням основні або необхідні відомості, які будуть зрозумілими, легкодоступними та легкозасвоюваними. Доцільність використання візуалізації навчальної інформації зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління учнів, а також потребою в компактному поданні навчального матеріалу у вигляді, найбільш зручному для його сприйняття, розуміння, засвоєння і запам’ятовування. (Додаток 1)

Візуальні методи навчання:

 • Скрайбінг
 • Буктрейлер
 • Гіфки та соціальні мережі
 • Інтелект-карти
 • Інтерактивні книги та підручники
 • Інтерактивні стрічки часу
 • Інтернет-меми
 • Лепбуки
 • Хмари слів та ін.

Підсумки:

 • Усвідомлення та розуміння концепції інклюзивної освіти, складових інклюзивного навчання, таких як інклюзивна культура, інклюзивна політика та інклюзивна практика учасниками освітнього процесу.
 • Універсальний дизайн важливий не тільки для людей з особливими потребами, але й для більшості осіб нашого суспільства та є особливим підходом до навчання, який мінімізує бар’єри у навчанні та спілкуванні.
 • Універсальний дизайн є невід’ємною частиною інклюзивного простору та забезпечує основу для розроблення широкого спектру навчальних продуктів та довкілля з урахуванням потреб усіх учнів із самого початку.
 • Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає прийняття новітніх технологій, спеціальної підготовки та певної адаптації навчального матеріалу для учнів, для того щоб у візуально доступному вигляді надати їм необхідні знання.
 • Для педагогів важливо знати не стільки діагноз дитини, скільки розуміти, які зміни потрібно внести у методи та стратегії викладання, формування інклюзивного простору для того, щоб забезпечити максимально активну і значущу участь усіх дітей у житті класу та школи.

Більшість матеріалу адаптовано з Інформаційного Листа CALPRO № 2 «Універсальний дизайн для навчання». Автор: Саллі Іаніро з Анестіной Гектор-Мейсон. AIR: Сакраменто, Каліфорнія.

Рекомендована література до теми та он-лайн ресурси:

 1. Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб./за заг.ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В.; кол. авторів: Азін В. О., Грибальський Я. В., Байда Л. Ю., Красюкова-Еннс О. В. – К: 2012.-88 с.
 2. Доступність та універсальний дизайн: навчально-методичний посібник. Азін В. О., Грибальський Я. В., Байда Л. Ю., Красюкова-Еннс О. В. – К. 2013. -128 с.
 3. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/snow/995_015.
 4. Новий освітній простір: Рекомендації. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf
 5. Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю [Електронний ресурс]: Указ Президента України №678 від 03.12.2015 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/678/2015.
 6. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО 2011. – 116 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.
 7. Електронний ресурс для вчителів з основ технології скрайбінгу — Режим доступа: https://sites.google.com/site/ckrajbingprezentacii/home/metodi-vikoristanna-videoskrajbinga
 8. Johnsen, B. H. (in press 2013). A Curricular Approach to Inclusive Education Some Thoughts concerning Practice, Innovation and Research. In L. Igric(Ed.). Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway
 9. TEAL Center staff. Reviewed by: Hall, T. & Murray, B. (2010). Universal Design for Learning. U.S. Department of Education, Office of Vocational and Adult Education. https://lincs.ed.gov/sites/default/files/2_TEAL_UDL.pdf
 10. Universal design (UD). Presentation material by Tom Vavik (2013). Institutt of Design, Oslo School of Architecture and Design, Oslo, Norway