Пошук

II. Умовні позначки

Очікувані навчальні результати Важливо
Ключові ідеї Малюємо
Практична діяльність Додаткова інформація
Запитання до аудиторії Підсумок
Орієнтовний час Рекомендована література до теми та он-лайн ресурси